בשעה טובה סיימנו את הנגשת בית הכנסת העתיק, אנו שמחים שגם בעלי מוגבלויות בתנועה יוכלו לעלות בשביל נח אל מרפסת התצפית ומשם לראות את פסיפס בית הכנסת ולצפות על כל האתר וסביבתו.